Kursevi

Aparativna limfna drenaža

OPŠTE INFORMACIJE

U sklopu teorijskog dela biće obnovljeno gradivo iz fiziologije, efekata limfne drenaže kao i biohemije tj. uticaj radio-frekventnog zraćenja na ćelije našeg organizma, iako se podrazumeva se da su polaznici u sklopu prvog dela KOZMETIČAR I stekli znanje iz manuelne limfne drenaže i uticaja raličitih mikrostruja na stimulaciju mišića i topljenje masnih naslaga. U okviru ovog kursa biće predstavljena dva klasična aparata za oblikovanje tela: elektrostimulacija i presoterapija.

U praktičnom delu se vrši obuka izvođenja kompletnih tretmana na aparatima u salonima Be You i Božidarcu. Polaznicima se predstavlja izgled kabine i potrebni preparati za izvodjenje ovog tretmana. Polaznici će naučiti kako da održavaju aparate i da preduzmu sve sigurnosne mere prilikom izvođenja tretmana. Evaluacija stečenog znanja će se vršiti putem A,B,C testa sa pitanjima.

APARATI KOJI SE KORISTE

Presoterapija i elektrostimulacija

TRAJANJE SEMINARA

1 DAN: 4 školska časa, Praktični deo: 4-6 ŠKOLSKIH ČASOVA, moguć je dogovor o ubrzanom kursu u jednom danu u slučajevima da su polaznici ograničeni vremenom

NAČIN PLAĆANJA

Način plaćanja: u celosti pre početka obuke

SERTIFIKATI:

Sertifikat Nemačke firme BEYOUTECHNOLOGY (ovo je dvojezični sertifikat (Engleski i Nemacki) za rad u kozmetičkim insitiutima na Nemačkom govornom području)

CILJ SEMINARA

Osposobljenost za pravilnu i efikasnu upotrebu aparata za limfnu drenažu i elektrostimulaciju.

POTREBNA DOKUMENTA

Lična karta