Kozmetički tretmani Beograd, Be You salon Beograd

Makenzijeva 23, Slavija
011 383 76 00
065 383 76 01

Be You - Ästhetik Studio
Aachen, Germany
+49 241 401 53 49

Kozmetički tretmani Beograd, Be You salon Beograd

Tretmani tela

Naslovna Tretmani tela Terapijsko terapeutska masaža

Terapijsko terapeutska masaža

Ko izvodi terapijsko terapeutsku masažu?

Terapijsko terapeutska masaža je vrsta masaže koju može da izvodi samo fizioterapeut sa završenom srednjom medicinskom školom (smer fizioterapeut) ili završenom Visokom medicinskom školom (smer fizioterapeut).

Da bi neko mogao da radi ovu vrstu masaže, mora da ima odlično poznavanje anatomije, kao i patologije pacijenta.

Kada se primenjuje terapijsko terapeutska masaža?

Terapijsko terapeutska masaža se primenjuje kod sledećih stanja:

 • Povrede mekih tkiva (contusio, distorzio, distenzio, luxatio)
 • Prelomi kostiju (fracturae), posle imobilizacije
 • Posttraumatske kontrakture
 • Amputacioni patrljak, fantomski bol
 • Ožiljci (cicatrix)
 • Sportska medicina
 • Poremećaj metabolizma
 • Opsti zamor, nesanica
 • Rekovalescentna stanja
 • Lokalni otok (limfedem)
 • Degenerativna reumatska oboljenja zglobova (arthroze)
 • Degenerativna reumatska oboljenja kičmenog stuba (cervikalni i lumbalni sindrom)
 • Deformacije kičmenog stuba
 • Morbus Bechterew
 • Vanzglobni reumatizam (fibrozitis)
 • Vegetativne promene
 • Bolesti CNS i PNS (mlitave i spastične pareze i paralize)

NAPOMENA:
Terapijsko terapeutsku masažu može da izvodi samo osoba školovana za ovu vrstu masaže. Ova vrsta masaže se ne uči na kursevima, obukama ili sličnim mestima, već samo u toku srednje ili Visoke medicinske škole, smer fizioterapeut.