Kozmetički tretmani Beograd, Be You salon Beograd

Makenzijeva 23, Slavija
011 383 76 00
065 383 76 01

Be You - Ästhetik Studio
Aachen, Germany
+49 241 401 53 49

Kozmetički tretmani Beograd, Be You salon Beograd

Tretmani tela

Naslovna Tretmani tela ELEKTROTERAPIJA

ELEKTROTERAPIJA

Šta je elektroterapija i koje vrste struja se primenjuju u tretmanu elektroterapije?

Elektroterapija predstavlja oblik fizikalne terapije koja se koristi u cilju lečenja pacijenata. Postoje različiti oblici struja koji se koriste, kako jednosmerne tako i naizmenične.
U tretmanu elektroterapije uvek se kombinuje ultra zvuk i jedna ili više struja (u zavisnosti od stepena problema pacijenta). Navešćemo neke od struja koje se najčešće koriste u praksi.

Koje vrsta struja kombunujemo u tretmanu elektroterapije?

U tretmanu elektroterapije kombinujemo neke od sledećih struja:

Galvanska struja

Galvanska struja je jednosmerna, konstantna struja, koja ne menja smer i jačinu, jer se naelektrisane čestice kreću u istom smeru i istom brzinom. Ime je dobila po italijanskom lekaru Luiđiju Galvaniju (Luigi Galvani).

Galvanska struja, pored svoje standardne primene, može da se primeni i kao JONTOFOREZA, što predstavlja unošenje leka u organizam putem kože.
Indikacije za primenu galvanske struje su: Neuralgija, neuritis, periferne pareze i paralize, miofascijalni sindrom, tendinitis, entezopatije, burzitis, artroze, artritis, cervikalni i lumbalni sindrom, posttraumatski otoci i hematomi, distorzije, distenzije, Rejnov sindrom.

Dijadinamična struja

Dijadinamična struja je jednosmerna struja, polusinusoidnog oblika i niske frekvencije. Postoji pet oblika DD struja (mf, df, cp, lp,rs) koje se koriste u fizikalnoj terapiji. Svaki od oblika ima svoje dejstvo, kao i način primene.

Indikacije za primenu ovih struja su:

Neuralgija, neuritis, radikulopatija, migrena, miofascijalni bolni sidrom, periartritis ramena i kuka, epikondilitis, entezopatije, cervikalni i lumbalni sindrom, artroze i artritis u fazi jakih bolova, distorzije, kontuzije, subluksacije, posttraumatske kontrakture, Rejnova bolest.

Interferentne struje (IFS)

Interferentna struja je amplitudno modulisana, naizmenična sinusoidna struja niske modulacione frekvencije, koja nastaje ukrštanjem dveju struja srednje frekvencije. U našem centru se primenjuju i bipolarne i četvoropolarne IFS. Indikacije za primenu IFS struja su:
Stanja posle distorzija, luksacije, frakture, simpatička refleksna distrofija, kontrakture, artroze perifernih zglobova, cervikalni i lumbalni sindrom, reumatoidni artritis, ankilozirajuci spondilitis, burzitis, tendinitis, entezitis, epikondilitis, miofascijalni bol, fibromijalgija, neuralgija i neuritis, stanja posle povreda perifernih nerava, endarteritis, Rejnova bolest, adneksitis, parametritis, stres inkontinecija urina, stimulacija mišića s intaktnom inervacijom.

Ruska struja

Ruska struja je naizmenična sinusoidna struja noseće frekvencije 2500 Hz, vremenski modulisana u obliku salvi koje traju 10 ms, a iza kojih sledi interval bez struje takodje od 10ms, tako da je modulaciona frekvencija 50Hz, a ciklusni učinak 50 %.

Indikacije za primenu ove struje su:

Pretežno se koristi kod sportista (za jačanje mišića i povećanje mišićne performanse), za povećanje mišićne mase, kod pojave artrogene inhibicije nakon povreda i operacija, za povećanje fleksibilnosti mekih tkiva, održavanje ili povećavanje obima pokreta, smenjanje otoka.
U novije vreme se koristi i kod idiopatskih skolioza lakog stepena, za stimulaciju i jačanje paravertebralnih mišića u predelu apeksa krivine.

Transkutana elektricna nervna stimulacija (TENS)

Dejstvom TENS struje dolazi do draženja perifernih živčanih vlakana električnom strujom preko kože, radi modulacije i ublažavanja bolova. Opšte je poznato da se ova struja koristi kao blokator za bol.
Indikacije za primenu ove struje su:
Smanjenje bola (analgetski efekat), postoperativni bol, porođajni bol, dismenoreja, bol u leđima i vratu, reumatoidni artritis i osteoartritis, neuropatski bol.