Kursevi

Trajna epilacija laserima, ipl i shr aparatima

OPŠTE INFORMACIJE

Tokom teorijskog dela obuke polaznici će steci znanje iz anatomiji i fiziologije (masne ćelija i tkivo u ljudskom organizmu, kao i o problematici viška masnih naslaga i njihovom uticaju na zdravlje i kvalitet života. Nakon toga će biti prezentovane različite najmodernije tehnologije aparativnog uklanjanja masnih naslaga i oblikovanja tela:

  • Ultrazvučno uklanjanje masnih naslaga (KAVITACIJA),
  • Uklanjanje masnih naslaga putem zamrzavanja masnog tkiva (KRIOLIPOLIZA),
  • Oblikovanje tela i redukcija celulita uz pomoć lasera niskog intenziteta (LIPOLASERI),
  • Uklanjanje masnih naslaga i oblikovanje tela uz pomoć multifunkcionalnog aparata koji kombinuje upotrebu lasera, vakuma, radiofrekvencije i ultrazvučne kavitacije (VELASHAPE)
  • Dubinsko uklanjanje masnih naslaga uz pomoć najnovije HIFU tehnologije (fokusirani ultrazvuk visokog intenziteta) – LIPOSONIX

Pored upoznavanja sa pomenutim tehnologijama polaznici će biti obučeni i na koji način treba da održavaju aparate kao i koje mere treba da preduzmu tokom njihovog korišćenja kako bi se tretmani izvodili na efikasan i bezbedan način. Sa stečenim znajima polaznici će moći da razlikuju pomenute tehnologije kao i da odaberu odgovarajuću mašinu za optimalne rezultate tretmana zavisno od stanja u kojem se klijent nalazi.

U praktičnom delu se vrši obuka kako da se kroz razgovor sa klijentom proceni njegovo trenutno stanje, da se klijent pravilno upute ga na različite opcije uklanjanja masnih naslaga i zajedno s njim dogovori terapija. Zatim se vežba izvođenja tretmana skidanja masnih naslaga i oblikovanja tela na razlicitim aparatima u salonima Be You i u Božidarcu. Evaluacija stečenog znanja će se vršiti putem A,B,C testa sa pitanjima.

APARATI KOJI SE KORISTE

KAVITACIJA, KRIOLIPOLIZA, LIPOLASERI, VELASHAPE, LIPOSONIX

TRAJANJE SEMINARA

2 DANA, Teorijski deo 1 DAN: 4 školska časa, Praktični deo: 4-6 ŠKOLSKIH ČASOVA, moguć je dogovor o ubrzanom kursu u jednom danu u slučajevima da su polaznici ograničeni vremenom

NAČIN PLAĆANJA

Način plaćanja: u celosti pre početka obuke

SERTIFIKATI:

Sertifikat Nemačke firme BEYOUTECHNOLOGY (ovo je dvojezični sertifikat (Engleski i Nemacki) za rad u kozmetičkim insitiutima na Nemačkom govornom području)

CILJ SEMINARA

Osposobljenost za prepoznavanje problema viška manisnih naslaga i savetovanje klijenta o tipu i vrsti tretmana, potrebnim merama bezbednosti, kontraindikacijama, negi posle tretmana i očekivanim rezultatima. Osposobljenost za izvođenje tretmana smanjivanja masnih naslaga i oblikovanja tela uz pomoć KAVITACIJE, KRIOLIPOLIZE, LIPOLASERA,VELASHAPE, LIPOSONIX aparata kao i njihovo održavanje. Osposobljenost i diploma za rad u kozmetičkim instutima i SPA centrima u Evropi.

POTREBNA DOKUMENTA

Lična karta