Kozmetički tretmani Beograd, Be You salon Beograd

Makenzijeva 23, Slavija
011 383 76 00
065 383 76 01

Be You - Ästhetik Studio
Aachen, Germany
+49 241 401 53 49

Kozmetički tretmani Beograd, Be You salon Beograd

Kursevi

Naslovna Kursevi Aparativno uklanjanje masnih naslaga (kavitacija, kriolipoliza, lipolaseri,velashape, liposonix)

Aparativno uklanjanje masnih naslaga (kavitacija, kriolipoliza, lipolaseri,velashape, liposonix)

OPŠTA INFORMACIJA:

Tokom teorijskog dela obuke polaznici će steci znanje iz anatomiji i fiziologije (masne ćelija i tkivo u ljudskom organizmu, kao i o problematici viška masnih naslaga i njihovom uticaju na zdravlje i kvalitet života. Nakon toga će biti prezentovane različite najmodernije tehnologije aparativnog uklanjanja masnih naslaga i oblikovanja tela:

  • Ultrazvučno uklanjanje masnih naslaga (KAVITACIJA),
  • Uklanjanje masnih naslaga putem zamrzavanja masnog tkiva (KRIOLIPOLIZA),
  • Oblikovanje tela i redukcija celulita uz pomoć lasera niskog intenziteta (LIPOLASERI),
  • Uklanjanje masnih naslaga i oblikovanje tela uz pomoć multifunkcionalnog aparata koji kombinuje upotrebu lasera, vakuma, radiofrekvencije i ultrazvučne kavitacije (VELASHAPE)
  • Dubinsko uklanjanje masnih naslaga uz pomoć najnovije HIFU tehnologije (fokusirani ultrazvuk visokog intenziteta) – LIPOSONIX

Pored upoznavanja sa pomenutim tehnologijama polaznici će biti obučeni i na koji način treba da održavaju aparate kao i koje mere treba da preduzmu tokom njihovog korišćenja kako bi se tretmani izvodili na efikasan i bezbedan način. Sa stečenim znajima polaznici će moći da razlikuju pomenute tehnologije kao i da odaberu odgovarajuću mašinu za optimalne rezultate tretmana zavisno od stanja u kojem se klijent nalazi.

U praktičnom delu se vrši obuka kako da se kroz razgovor sa klijentom proceni njegovo trenutno stanje, da se klijent pravilno upute ga na različite opcije uklanjanja masnih naslaga i zajedno s njim dogovori terapija. Zatim se vežba izvođenja tretmana skidanja masnih naslaga i oblikovanja tela na razlicitim aparatima u salonima Be You i u Božidarcu. Evaluacija stečenog znanja će se vršiti putem A,B,C testa sa pitanjima.

APARATI KOJI SE KORISTE

KAVITACIJA, KRIOLIPOLIZA, LIPOLASERI, VELASHAPE, LIPOSONIX

TRAJANJE SEMINARA

2 DANA, Teorijski deo 1 DAN: 4 školska časa, Praktični deo: 4-6 ŠKOLSKIH ČASOVA, moguć je dogovor o ubrzanom kursu u jednom danu u slučajevima da su polaznici ograničeni vremenom

NAČIN PLAĆANJA

Način plaćanja: u celosti pre početka obuke

SERTIFIKATI

Sertifikat Nemačke firme BEYOUTECHNOLOGY (ovo je dvojezični sertifikat (Engleski i Nemacki) za rad u kozmetičkim insitiutima na Nemačkom govornom području)

CILJ SEMINARA

Osposobljenost za prepoznavanje problema viška manisnih naslaga i savetovanje klijenta o tipu i vrsti tretmana, potrebnim merama bezbednosti, kontraindikacijama, negi posle tretmana i očekivanim rezultatima. Osposobljenost za izvođenje tretmana smanjivanja masnih naslaga i oblikovanja tela uz pomoć KAVITACIJE, KRIOLIPOLIZE, LIPOLASERA,VELASHAPE, LIPOSONIX aparata kao i njihovo održavanje. Osposobljenost i diploma za rad u kozmetičkim instutima i SPA centrima u Evropi.

POTREBNA DOKUMENTA

Lična karta